Català
Política de privacitat
D'acord amb el disposat a la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 199 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, RFL Consultors i el seu lloc web http://www.rflconsultors.com manté les dades personals i de contacte dels seus subscriptors en la més estricta confidencialitat.

En concordànça amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades (LOPD), així com en matèria de serveis de la societat de la informació y de comerç electrònic (LSSI-CE), l'usuari accepta que les dades aportades per mitjà d'aquesta pàgina web siguin incorporades a fitxers dels quals és titular RFL Consultors, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, així com, si es dóna el cas, la cessió a tercers per l'estricta prestació d'aquests serveis.

El Client autoritza expressament a RFL Consultors a l'enviament de comunicacions comercials per correu ordinari i/o electrònic, així com al previsible contacte telefònic amb la fi d'oferir els serveis oferts. RFL Consultors guardarà les dades de caràcter personal que hagi aconseguit i prendrà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Els Clients i/o usuaris de http://rflconsultors.com poden en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit al c/ Platja 14 - l'Ampolla (Tarragona) o per correu electrònic a consultoria@rflconsultors.com
Ja ens han visitat...
 
Create a website with WebSelf