Català
SERVEIS COMPLEMENTARIS RFL CONSULTORS: OBRES I MANTENIMENT


Augmentem la seguretat i el valor dels seus immobles i finques 


Un equip altament qualificat i d'absoluta confiança l'assessorarà en les obres dels seus immobles i comunitats. Gràcies al nostre avançat sistema d'administració d'immobles, podem preveure i controlar de forma exhaustiva totes les obres i tasques de manteniment de les finques i immobles que administrem. A més, si fos necessari, l'ajudem a buscar solucions per finançar les seves obres i reformes.


El departament d'obres i manteniment de RFL Consultors s'ocupa que els seus immobles compleixin la normativa vigent amb l’objectiu de revalorar la seva propietat, reduir costos i obtenir una major seguretat.

Comptem amb un ampli ventall de serveis per als seus immobles i comunitats:

Obres de rehabilitació 

 • Façanes, terrasses, cuines, banys, etc.·        
 • Adaptació a normatives de les instal•lacions d’aigua, gas i electricitat.
 • Reformes generals per a l'obtenció de la Cèdula d'Habitabilitat.

Atenció immediata de reparacions i incidències

 • Pressupostos de rehabilitació, conservació o millora, i anàlisi comparativa
 • Servei de atenció permanent

Programa de manteniment

 • Pla de programa preventiu
 • Realització d’inspeccions tècniques periòdiques a la finca
 • Actuacions de supervisió en:
  • Elements constructius: exteriors / interiors
  • Instal·lacions generals (zones comunes, accensors, electricitat, aigua, gas, etc.)

Control i supervisió de serveis
 • Realitzem visites periòdiques a les finques per la supervisió de:
  • Reparacions
  • Execució i compliment dels serveis contractats
  • Execució d'obres de manteniment així com també petites reparacions

Assessorament Tècnic i Informes

 • Informes tècnics d’Inspecció Tècnica dels Edificis, Certificats d'Eficiència  Energètica, Cèdules d'Habitabilitat, plànols i memòries descriptives
 • Visites i informes sobre l'estat de les finques
 • Sol·licitud d'ajudes per la rehabilitació que ofereixen la Generalitat i l'Ajuntament
Ja ens han visitat...
Create a website with WebSelf