Català
Gestió Integral de Comunitats RFL Consultors

Un nou concepte d'administració adaptat a les necessitats de la seva comunitat


RFL Consultors, sempre a l'avantguarda de la gestió de comunitats i impulsat per la seva voluntat d'innovació, ha desenvolupat un nou concepte d'administració de finques. RFL Consultors us presenta aquest sistema, molt més eficaç i transparent pel control i manteniment de la seva comunitat de propietaris: la Gestió Integral de Comunitats.
 
En què consisteix la Gestió Integral RFL Consultors?
 
La Gestió Integral RFL Consultors coordina tots els aspectes relacionats amb l’administració de finques. El nostre equip de professionals realitza una actuació concreta sobre cada edifici per evitar la seva degradació, i adopta una sèrie de mesures, que amb un cost irrellevant, aconsegueixen mantenir la finca en una estat permanent de seguretat i revaloració.
Aquest sistema innovador, a més a més, afegeix a la clàssica gestió econòmica i administrativa, un programa capdavanter de control i prevenció que es basa en:
 • Manteniment preventiu
 • Manteniment corrector
 • Control i supervisió de serveis
 
Quins avantatges ofereix?
 
La Gestió Integral de Comunitats a més comporta els següents avantatges per a la seva propietat:
 
• Reducció de costos: A RFL Consultors som proactius i, amb actuacions preventives i revisions periòdiques a la finca, evitem que es produeixin danys que suposin obres d'envergadura.
 
• Revaloració de la propietat: Vetllem perquè el seu immoble es mantingui perfecte i es revalori d’una forma constant. Tenim cura dels elements comuns de la finca (ascensors, escala, vestíbul, façana, instal·lacions, etc.) perquè no es deteriorin.
 
• Més seguretat: Les revisions i el control preventiu de la finca que realitzem, garanteixen una major seguretat de la seva propietat.
 
Serveis a les comunitats
 
Amb la Gestió Integral de Comunitats RFL Consultors la seva comunitat es trobarà sempre en un òptim estat. Realitzem un servei a mida per a cada comunitat.
 
Gestió administrativa
 • Gestió personalitzada a través de l'Administrador
 • Seguiment i execució dels acords de l'Assemblea
 • Visites a la finca, periòdiques / extraordinàries
 • Control i seguiment dels estatuts i la normativa interna
 • Gestió davant d’organismes oficials i de serveis
 • Actualització d'arxius de client (canvi de titularitat, habitatges arrendats, etc.)
 • RFL Consultors actua com el seu secretari de la comunitat
Gestió econòmica
Amb reconeguda solvència avalada per més de dues dècades en el mercat econòmic i immobiliari, RFL Consultors garanteix la màxima transparència i rigor en la gestió econòmica de les comunitats. Per això, comptem amb:
 • Gestió comptable a temps real
 • Lliurament d'estats de compte
 • Confecció i presentació del pressupost econòmic de l'exercici
 • Control i reclamació exhaustiva dels possibles impagats, seguiment i cobrament, a més d'oferir assessorament jurídic i procediments judicials si és el cas.
Programa de manteniment

Per tal de mantenir la finca en un perfecte estat de conservació i funcionament realitzem:
 • Pla de programa preventiu
 • Inspeccions tècniques periòdiques a la finca
 • Actuacions de supervisió en:
  • Elements constructius: Exteriors / Interiors
  • Instal·lacions generals (zones comunes, ascensors, electricitat, aigua, gas, etc.)
Control i supervisió de serveis

Com a suport del programa de manteniment, RFL Consultors realitza:
 • Visites periòdiques a la finca, cada 15 dies, per a supervisió de:
  • Reparacions
  • Execució i compliment dels serveis contractats
  • Execució d'obres de manteniment així com també petites reparacions
Altres Gestions

Per complementar la Gestió de Comunitats, també oferim els següents serveis:
 • Assessoria Jurídica
 • Assessoria Laboral i Fiscal
 • Administració de finques en règim de lloguer
 • Assessoria sobre assegurances
 • Venda o lloguer
 • Valoracions i estudis de mercat
Ja ens han visitat...
 
Create a website with WebSelf